Algemene Voorwaarden

Horse & Dog of course

Algemene Voorwaarden Horse & Dog  of course

Aanmelding geschiedt door insturen van ingevuld aanmeldformulier. Aanmelding verplicht tot betaling en acceptatie van de algemene voorwaarden. Losse lessen dienen voorafgaand aan de les te worden betaald.

Een 10 lessen kaart dient voorafgaand aan de eerste les te worden betaald. Opzeggen terwijl de 10 lessen kaart nog niet vol is resulteert niet in terugbetaling.

Wanneer u uw gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te doen. De afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip.

Indien de cursist zich niet of te laat heeft afgemeld is het lesgeld wel verschuldigd.

Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt de cursist hiervan op de hoogte gebracht. De les wordt in overleg op een ander tijdstip ingehaald.
De lessen gaan bij alle weersomstandigheden over het algemeen gewoon door behalve:
– als de temperaturen 25 graden en hoger worden.
– bij onweer/bliksem.
– bij een bevroren ondergrond.
Als de les niet doorgaat wordt de cursist hiervan op de hoogte gebracht. De les wordt in overleg op een ander tijdstip ingehaald.

De cursist heeft een WA verzekering

De cursist is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn paard/hond en meegekomen toeschouwers en eventuele schade die door genoemden wordt aangericht.

Betreding van het terrein op de diverse trainingslocaties, gebruik maken van de faciliteiten, afname van diensten alsmede deelname aan instructie geschiedt uitsluitend op eigen risico.*

Horse & Dog  of course is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein op de verschillende locaties en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Horse & Dog of course aangeboden producten.

Paarden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie

Indien het paard voor /tijdens de les ongezond /ziek blijkt, wordt de les gestaakt. Dit ter beoordeling van de instructeur. De les dient wel voldaan te worden.

Het dragen van een veiligheidscap is verplicht.

Bij wangedrag wordt de les gestaakt. Dit ter beoordeling van de instructeur. De les dient wel voldaan te worden.

De cursist is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.*

Gebruik maken van het oefenparcours op de verschillende locaties gebeurd volledig op eigen risico. Horse & Dog of course is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of ongelukken voortkomende uit het gebruik van het oefenparcours, het materiaal, de obstakels, de lijnen en afstanden tussen hindernissen of overige faciliteiten van Horse & Dog of course.*

* (beschreven in art. 6: 101 Burgerlijk Wetboek en beschreven in art. 6: 162 Burgerlijk Wetboek).